Projekty UE realizaowne przez firmę SPRAK.

Poprawa konkurencyjności SPRAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu

Spółka Sprak zakończyła realizację projektu "Poprawa konkurencyjności SPRAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu". Celem niniejszego projektu był wzrost konkurencyjności firmy SPRAK Sp. z o.o. wyniku wdrożenia do produkcji i sprzedaży innowacyjnej, uniwersalnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu. Cel ten został osiągnięty poprzez adaptację budynku na potrzeby zakładu produkcyjnego, a także zakup wyposażenia oraz maszyn i urządzeń, które służyć będą do produkcji łyżki ładowarkowej stanowiącej główny element innowacyjności w niniejszej inwestycji.