Karta produktu
Łyżka SPRAK1-MS-03-01 Ażurowa
Numer katalogowy L/00777/2021/PT