25.10.2019

W związku z niedotrzymaniem warunków oferty nierozstrzygnięto postępowania na zakup, dostawę i montażu urządzeń IT. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa konkurencyjności SPRAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu”, realizowanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP.

SPRAK przetarg.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.09.2019

                                                                                                        

I N F O R M C J A 

z  otwarcia ofert

w postępowaniu w ramach projektu pn. „Poprawa konkurencyjności SPRAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu”, realizowanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego nr 1/08/2019 z dnia 27.08.2019 r. na wybór wykonawcy zakupu, dostawy i montażu urządzeń IT:

- oprogramowanie do projektowania 3 D,

- mobilna stacja robocza,

- stacja dokująca,

- monitor,

- klawiatura bezprzewodowa,

- mysz komputerowa,

- stacjonarna stacja robocza.

Termin składania ofert upływał – 3 września 2019 r. do godz. 23:59Do upływu terminu ofertę złożyli:

  1. SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o.Sp. k.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28.08.2019

 

W związku z realizacją projektu pt.

„Poprawa konkurencyjności SPRAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, SPRAK Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy zakupu, dostawy i montażu urządzeń IT przedstawionych w poniższych załącznikach.

 

Poniżej wykaz załączników:

Baza konkurencyjności.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Szczegółowy opis sprzętu wraz z parametrami.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

20.08.2019

 

W związku z realizacją projektu pt.

„Poprawa konkurencyjności SPRAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnej łyżki ładowarkowej górnego wysypu"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, SPRAK Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy zakupu, dostawy i montażu urządzeń IT przedstawionych w poniższych załącznikach.

 

Poniżej wykaz załączników:

Zapytanie ofertowe sprzęt komputerowy.pdf

Szczegółowy opis sprzętu wraz z parametrami.pdf

Ogłoszenie w Bazie Konkur.pdf

Formularz ofertowy.pdf