Karta produktu
Szybkozłącze KOMATSU WA 100M SzKom-14
Numer katalogowy O/0068/2021/PT